موبر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • موزدا
 • فونتیک فارسی

  moobar
 • اسم
  depilatory, hair remover
  • - خواهرم استفاده از کرم موبر را به موم ترجیح می‌دهد چون دردش کمتر است.

  • - My sister prefers using depilatory creams as it is less painful than waxing.
  • - محصول موبر ادعا می‌کند مو را از ریشه می‌کند.

  • - The depilatory product claims to remove hair from the root.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک موبر

پیشنهاد و بهبود معانی