موش آزمایشگاهی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • مجازی guinea pig
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک موش آزمایشگاهی

پیشنهاد و بهبود معانی