موضوع روز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه noise
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک موضوع روز

پیشنهاد و بهبود معانی