موضوع سوق الجیشی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ارتش
  • bridgehead
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک موضوع سوق الجیشی

پیشنهاد و بهبود معانی