پستچی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • مامور نامه‌رسان
 • فونتیک فارسی

  postchi
 • اسم
  postman, letter carrier, mailman
  • - دیروز سگ ما پستچی را گاز گرفت.

  • - Our dog bit the postman yesterday.
  • - پستچی بسته‌ام را امروز تحویل داد.

  • - The postman delivered my parcel this morning.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پستچی

لغات نزدیک پستچی

پیشنهاد و بهبود معانی