پیک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • قاصد، چارچوب
 • فونتیک فارسی

  peyk
 • اسم
  courier, messenger, emissary, dispatch, forerunner
  • - پیام فوری آن‌ها توسط پیک اسب سوار تحویل داده شد.

  • - Their urgent message was delivered by a mounted courier.
  • - پیک سفارت با چندین گزارش جدید وارد شد.

  • - The embassy courier arrived carrying several new instructions.
  • - بلبل پیک تابستان است.

  • - The nightingale is a forerunner of summer.
  • - پیک ملکه با چندین نامه‌ی مهم به شهر وارد شد.

  • - The queen's messenger entered the city carrying several important letters.
 • سهم
 • فونتیک فارسی

  pik
 • اسم
  share
  • - پیک غذا

  • - share of food
  • - پیک هرکس

  • - everyone's own share
 • عامیانه tot
 • spade
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پیک

لغات نزدیک پیک

پیشنهاد و بهبود معانی