پشته به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    poshte
  • mound, eminence
  • تپه انسان ساخته در عهد باستان
  • tumulus
  • زمین‌شناسی bed
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پشته

پیشنهاد و بهبود معانی