پوسیدگی خشک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کشاورزی
  • dry rot
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پوسیدگی خشک

پیشنهاد و بهبود معانی