پوسیدگی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    poosidegi
  • decay, rottenness
  • دندانپزشکی
  • caries
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پوسیدگی

لغات نزدیک پوسیدگی

پیشنهاد و بهبود معانی