پگاه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • سحر، سپیده، شفق
 • فونتیک فارسی

  pegaah
 • اسم
  ادبی crepuscule, aurora, sunrise, twilight, daylight, gloaming, cockcrow, daybreak, dawn
  • - پگاه شادی‌بخش بهاری

  • - a glad spring sunrise
  • - جشن و سرور آن‌ها تا پگاه طول کشید.

  • - Their jubilation lasted until dawn.
 • قدیمی betimes
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پگاه

لغات نزدیک پگاه

پیشنهاد و بهبود معانی