چرخدار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • wheeled
  • daisy wheel
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چرخدار

پیشنهاد و بهبود معانی