چرخبال به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • helicopter, copter
  • عامیانه chopper, whirlybird
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چرخبال

لغات نزدیک چرخبال

پیشنهاد و بهبود معانی