چنبر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chambar
  • hoop, loop, circle, dog's collar, clavicle
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چنبر

لغات نزدیک چنبر

پیشنهاد و بهبود معانی