چوب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • ساقه‌ی درخت، کنده
 • فونتیک فارسی

  choob
 • اسم
  wood, tree, lign-, hylo-
  • - قطعه چوب

  • - a block of wood
  • - چسب چوب

  • - wood cement
  • - بعضی از حیوانات با جویدن چوب در آن سوراخ ایجاد می‌کنند.

  • - Some animals chew holes in wood.
  • - مبل ساخته‌شده از چوب سخت

  • - furniture made of hardwood
  • - او چوب را به دو نیم کرد.

  • - He broke the wood in half.
 • هیزم
 • فونتیک فارسی

  choob
 • اسم
  stick, firewood, kindling
  • - دو دختر جوان چوب جمع می‌کردند.

  • - Two young girls were collecting firewood.
  • - چوب تر

  • - wet firewood
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چوب

لغات نزدیک چوب

پیشنهاد و بهبود معانی