چماق به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • گرز
 • فونتیک فارسی

  chomaagh
 • اسم
  club, mace, staff, bat, cudgel, stave, shillelagh, bludgeon
  • - روباه توسط روستاییان چماق‌به‌دست احاطه شده بود.

  • - The fox was beset by farmers wielding clubs.
  • - چماق‌دار

  • - macebearer
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چماق

پیشنهاد و بهبود معانی