چک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chak
  • slap, box on the ear
  • drop
  • cheque
  • بانکداری
  • check
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چک

پیشنهاد و بهبود معانی