چکه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • قطره
 • فونتیک فارسی

  chekke
 • اسم
  drop, glob, leakage, blob, leak, spatter, dribble, dripping, drip, droplet, trickling
  • - یک چکه چسب پشت عکس بزن و آن را در آلبوم بچسبان.

  • - Put a blob of glue on the back of the picture and stick it in the album.
  • - یک چکه آب

  • - a drop of water
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چکه

پیشنهاد و بهبود معانی