ژستی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • دارای حالت‌ها و حرکات تصنعی و نمایشی، اهل ادا و اطوار
  • فونتیک فارسی

    zhesti
  • صفت
    given to posing or putting on an act

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)