ژغژغ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • صدای بهم مالیده شدن دندانها (مثلا در اثر سرما یا خشم)، صدای جویدن دهانه توسط اسب، قرچ قرچ
  • فونتیک فارسی

    zhaghzhagh
  • اسم
    chomp, champ

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ژغژغ