کنج به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • گوشه
 • فونتیک فارسی

  konj
 • اسم
  corner, angle, cant, niche, nook
  • - مادرش تمام روز در یک کنج اتاق می‌نشیند و فرش می‌بافد.

  • - All day, his mother sits in one corner of the room and weaves carpets.
  • - کیف پولی را در کنج خیابان پیدا کردم.

  • - I found a lost wallet in the corner of the street.
 • زاویه‌ی فضایی یا جسمی
 • فونتیک فارسی

  konj
 • اسم
  هندسه polyhedral angle, solid angle
  • - معمار بادقت کنج هر گوشه را در طراحی ساختمان محاسبه کرد.

  • - The architect carefully calculated the polyhedral angle of each corner in the building's design.
  • - دانشجوی هندسه سعی کرد در طول کلاس مفهوم کنج را بفهمد.

  • - The geometry student struggled to understand the concept of a polyhedral angle during class.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کنج

لغات نزدیک کنج

پیشنهاد و بهبود معانی