چین به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:

پایتخت:‌ Beijing

ملیت: Chinese

مخفف: CN

 • فونتیک فارسی

  chin
 • اسم خاص
  کشور China
 • چین و چروک
 • فونتیک فارسی

  -
 • اسم
  wrinkle, pleat, crease, fold, math, crop
 • پوشاک crimp, furbelow, pleat
 • flounce
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چین

لغات نزدیک چین

پیشنهاد و بهبود معانی