کوفتن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kooftan
  • battery, beat, blow, knock, paddle, smash, strike, tramp
  • عامیانه bash
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کوفتن

پیشنهاد و بهبود معانی