ضرب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    zarb
  • one - headed long (or chestral) drum
  • tempo, time, rythm, measure
  • beating, blow, stroke, bruise, coining, pressure, force
  • multiplication
  • آهنگ
  • pulse
  • موسیقی rhythm, tempo, time, beat

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ضرب