صنف به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    senf
  • trade, guild, class
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صنف

لغات نزدیک صنف

پیشنهاد و بهبود معانی