صنعتی کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • to industrialize
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صنعتی کردن

پیشنهاد و بهبود معانی