با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Deterring

آخرین به‌روزرسانی:
|
  • گذشته‌ی ساده:

    deterred
  • شکل سوم:

    deterred
  • سوم شخص مفرد:

    deters
  • adjective
    جلوگیری‌کننده، بازدارنده، دفع‌کننده، متوقف‌کننده
    • - deterring factors
    • - عوامل بازدارنده
    • - deterring challenge
    • - چالش بازدارنده
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد deterring

  1. adjective stopping
    Synonyms: hampering, discouraging, deterrent, impeding

ارجاع به لغت deterring

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «deterring» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/deterring

لغات نزدیک deterring

پیشنهاد و بهبود معانی