فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Free On Board

American: ˈfriːˈɑːnˈbɔːrd British: friːɒnbɔːd
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adjective
    بدون هزینه حمل تا روی وسیله نقلیه
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت free on board

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «free on board» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/free on board

لغات نزدیک free on board

پیشنهاد بهبود معانی