Keep The Wolf From The Door معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    وسایل زندگی را فراهم کردن، خود را برای روز مبادا آماده کردن

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)