Keep The Wolf From The Door

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    وسایل زندگی را فراهم کردن، خود را برای روز مبادا آماده کردن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک keep the wolf from the door

پیشنهاد و بهبود معانی