با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Language Acquisition

ˈlæŋɡwɪdʒ ˌæk.wɪˈzɪʃ.ən ˈlæŋɡwɪdʒ ˌæk.wɪˈzɪʃ.ən
آخرین به‌روزرسانی:
 • collocation
  زبان‌شناسی اکتساب زبان، فراگیری زبان
  • - Language acquisition is a complex process that involves the learning and understanding of a new language.
  • - اکتساب زبان فرایندی پیچیده است که مشتمل بر یادگیری و درک یک زبان جدید است.
  • - Many researchers study the factors that affect language acquisition in children.
  • - بسیاری از محققان عوامل مؤثر بر فراگیری زبان در کودکان را مطالعه می‌کنند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت language acquisition

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «language acquisition» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/language-acquisition

لغات نزدیک language acquisition

پیشنهاد و بهبود معانی