ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Vagarious

American: vəˈɡeriːəs British: vəˈɡeərɪəs
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adjective
    ( vagariously ) خیالی، وهمی، از روی هوی و هوس، واهی
پیشنهاد بهبود معانی

ارجاع به لغت vagarious

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «vagarious» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/vagarious

لغات نزدیک vagarious

پیشنهاد بهبود معانی