فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Vagal

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adjective
    وابسته به عصب دهم مغز، (عصب) ریوی معدی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد vagal

  1. adjective Of or relating to the vagus nerve
    Synonyms: pneumogastric

ارجاع به لغت vagal

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «vagal» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/vagal

لغات نزدیک vagal

پیشنهاد بهبود معانی