ثابته به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    saabete
  • fixed star
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ثابته

پیشنهاد و بهبود معانی