ضجور به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    zajoor
  • heartsick, despondent, lonely, homesick

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ضجور