غارت کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • to plunder
  • depredate

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)