غایتمندی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • finality, teleology

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک غایتمندی