غرور به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • افتخار
 • فونتیک فارسی

  ghoroor
 • اسم
  pride, amour proper, self-esteem, self-respect
  • - غرور بیجا

  • - false pride
  • - غرور او تا حدی کاهش یافت.

  • - His pride came down a peg.
  • - آن شکست‌ها غرور او را فرونشاند.

  • - Those defeats punctured his pride.
 • تکبر
 • فونتیک فارسی

  ghoroor
 • اسم
  vanity, conceit, haughtiness, complacency, hauteur, conceitedness, egotism, immodesty, self-conceit, ego, arrogance, wind, egoism, pridefulness, scornfulness
  • - رد شدن در امتحان غرور او را جریحه‌دار کرد.

  • - Failing the test made quite a dent in his ego.
  • - غرور بی‌ضرر

  • - innocent vanity
 • عامیانه - انتقادآمیز
 • bighead

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غرور