لاک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    laak
  • sealing-wax, lac
  • wooden cup, shell carapace
  • جانورشناسی carapace, chitin

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد لاک