پوسته به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pooste
  • crust, scale, pellicle
  • در اثر بیماری - پوست گیاه
  • scurf
  • cortex
  • گیاه‌شناسی bark
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پوسته

لغات نزدیک پوسته

پیشنهاد و بهبود معانی