ماهی قرمز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • جانور شناسی
  • goldfish
    • - ماهی قرمز در برکه زیر نور خورشید بسیار زیبا به نظر می رسید.

    • - The goldfish in the pond looked so beautiful under the sun.
    • - من عاشق نگهداری ماهی قرمز در آکواریومم هستم.

    • - I love keeping goldfish in my aquarium.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ماهی قرمز

پیشنهاد و بهبود معانی