مزخرف در مورد سخن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه bunk
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مزخرف در مورد سخن

پیشنهاد و بهبود معانی