مسابقه طناب کشی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • مسابقه‌ای بین دو گروه که هر کدام یک سر طناب را به طرف خود می‌کشد
 • فونتیک فارسی

  mosaabegheye tanaabkeshi
 • اسم
  tug of war
  • - مسابقه‌ی طناب‌کشی مهیج بین دانش‌آموزان دبیرستانی و معلمان

  • - an exciting tug of war between the senior students and the teachers
  • - مسابقه‌ی طناب‌کشی بسیار سخت بود و بیشتر از نیم ساعت طول کشید.

  • - The tug of war between the two teams was so intense and lasted for over half an hour.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی