مصرع پنج ضربی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • شعر
  • pentameter
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مصرع پنج ضربی

پیشنهاد و بهبود معانی