مظفر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فاتح، پیروز
  • فونتیک فارسی

    mozaffar
  • صفت
    ادبی victorious, winning, victor, triumphant
    • - ارتش مظفر در شهر رژه رفت.

    • - The victorious army marched through the city.
    • - رهبر مظفر جمعیت را مورد خطاب قرار داد و با سخنانی مملو از امید و دلگرمی به آنان انگیزه داد.

    • - The triumphant leader addressed the crowd, inspiring them with his words of hope and encouragement.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مظفر

لغات نزدیک مظفر

پیشنهاد و بهبود معانی