معارف به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • علوم
 • فونتیک فارسی

  ma'aaref
 • اسم جمع
  قدیمی learning, culture, education
  • - معارف اسلامی

  • - Islamic culture
  • - وزارت معارف

  • - Ministry of Education
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد معارف

لغات نزدیک معارف

پیشنهاد و بهبود معانی