مفصل مچ پا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • کالبدشناسی ankle
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مفصل مچ پا

پیشنهاد و بهبود معانی