مفعول غیرمستقیم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • دستور زبان indirect object
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مفعول غیرمستقیم

پیشنهاد و بهبود معانی