میز توالت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • میز آرایش
 • فونتیک فارسی

  mize tovaalet
 • اسم
  dressing table, vanity, dresser
  • - میز توالت عتیقه یک میراث خانوادگی بود.

  • - The antique dressing table was a family heirloom.
  • - همه‌ی جواهراتم را به صورت منظم در کشوهای میز توالتم نگه می‌دارم.

  • - I keep all my jewelry organized in the drawers of my dressing table.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی