پرگره به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • چوب
  • cross-grained
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرگره

پیشنهاد و بهبود معانی