پس کشیدن عمدی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ارتش
  • retire
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پس کشیدن عمدی

پیشنهاد و بهبود معانی