پس گشت کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • refer
  • revert
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پس گشت کردن

پیشنهاد و بهبود معانی